headerwavessmall

Legea leviratului

Deuteronom 25:5-10

Textul exact din Biblie

Legea leviratului 5 De vor trǎi fraţii împreunǎ şi unul din ei va muri, fǎrǎ sǎ aibǎ fiu, femeia celui mort sǎ nu se mǎrite în altǎ parte dupǎ strǎin, ci cumnatul ei sǎ intre la ea, sǎ şi-o ia soţie şi sǎ trǎiascǎ cu ea. 6 Întâiul nǎscut pe care-l va naşte ea sǎ poarte numele fratelui lui cel mort, pentru ca numele acestuia sǎ nu se şteargǎ din Israel. 7 Iar dacǎ el nu va voi sǎ ia pe cumnata sa, aceasta sǎ se ducǎ la poarta cetǎţii, înaintea bǎtrânilor şi sǎ zicǎ: Cumnatul meu nu vrea sǎ pǎstreze numele fratelui sǎu în Israel, nevrând sǎ se cǎsǎtoreascǎ cu mine. 8 Iar bǎtrânii cetǎţii lui sǎ-l cheme şi sǎ-l sfǎtuiascǎ şi, de va zice: Nu vreau s-o iau, 9 Atunci cumnata lui sǎ se ducǎ la el acolo, în faţa bǎtrânilor, sǎ-i dezlege sandaua din piciorul lui, sǎ-l scuipe în obraz şi sǎ zicǎ: Aşa se cuvine omului care nu vrea sǎ zideascǎ fratelui sǎu casǎ în Israel. 10 Şi casa acestuia se va numi în Israel casa desculţului.