headerwavessmall

Relatarea despre Onan

Geneza 38

Textul exact din Biblie

1În vremea aceea s-a întâmplat cǎ Iuda s-a coborât de la fraţii sǎi şi s-a aşezat lângǎ un adulamitean, cu numele Hira. 2 Vâzând Iuda acolo pe fata unui canaaneu, care se numea Şua, el a luat-o de soţie şi a intrat la ea. 3 Şi ea zǎmislind, a nǎscut un bǎiat, şi i-a pus numele Ir. 4 Zǎmislind iarǎşi a nǎscut alt bǎiat şi i-a pus numele Onan. 5 Şi a mai nǎscut un bǎiat şi i-a pus numele Şela. Şi când a nǎscut ea acest fiu, iuda era la Kezib.

6 Apoi Iuda a luat pentru Ir, întâiul nǎscut al sǎu, o femeie, cu numele Tamara. 7 dar Ir, întâiul nǎscut al lui Iuda, a fost rǎu înaintea Domnului şi de aceea l-a omorât Domnul. 8 Atunci a zis Iuda cǎtre Onan: „Intrǎ la femeia fratelui tǎu, însoarǎ-te cu ea, în puterea leviratului, şi ridicǎ urmaşi fratelui tǎu!” 9 Ştiind însǎ Onan cǎ nu vor fi urmaşii ai lui, de aceea, când intra la femeia fratelui sǎu, el vǎrsa sǎmânţa jos ca sǎ nu ridice urmaşi fratelui sǎu. 10 Ceea ce fǎcea el era rǎu înaintea lui Dumnezeu şi Dumnezeu l-a omorât şi pe acesta. 11 Atunci a zis Iuda cǎtre Tamara, nora sa, dupǎ moartea celor doi fii ai sǎi: „Stai vǎduvǎ în casa tatǎlui tǎu, pânǎ se va face mare Şela, fiul meu!” Cǎci îşi zicea:”Nu cumva sǎ moarǎ şi acesta, ca şi fraţii lui!” Şi s-a dus Tamara şi a trǎit în casa tatǎlui ei.

12 Trecând însǎ vreme multǎ, a murit fata lui Şua, soţia lui Iuda. Iar Iuda, dupǎ ce au trecut zilele de jelire, s-a dus în Timna, la cei ce tundeau oile lui, împreunǎ cu prietenul sǎu Hira adulamiteanul. 13 Atunci i-a vestit Tamarei, nora sa, zicându-i-se: „Iatǎ socrul tǎu merge la Timna sǎ-şi tundǎ oile.” 14 Iar ea, dezbrǎcând de pe ea hainele sale de vǎduvie, s-a înfǎşurat cu un vǎl şi, gǎtindu-se, a ieşit şi a şezut la poarta Enaim, care este în drumul spre Timna, cǎci vedea cǎ Şela crescuse mare şi ea nu-i fusese datǎ lui de soţie. 15 Şi, vǎzând-o Iuda, a socotit cǎ este o femeie nǎrǎvitǎ, cǎci n-a cunoscut-o, pentru cǎ îşi avea faţa acoperitǎ. 16 Şi abǎtânddu-se din cale pe la ea, i-a zis: „Lasǎ-mǎ sǎ intru la tine!” Cǎci nu ştia cǎ este nora sa. Iar ea a zis: ”Ce ai sǎ-mi dai dacǎ vei intra la mine?” 17 Iar el i-a rǎspuns: „Îţi voi trimite un ied din turma mea.” Şi ea a zis: „Bine, dar sǎ-mi dai ceva zǎlog pânǎ mi-l vei trimite.” 18 Rǎspuns-a Iuda: „Ce zǎlog sǎ-ţi dau?” Şi ea a zis: „Inelul tǎu, cingǎtoarea ta şi toiagul ce-l ai în mânǎ.” Şi el i le-a dat şi a intrat la ea şi e a a rǎmas grea. 19 Apoi, sculându-se, ea s-a dus şi-a scos vǎlul sǎu şi s-a îmbrǎcat iar cu hainele sale de vǎduvie.

20 Iar Iuda a trimis iedul pe adulamitean, prietenul sǎu, ca sǎ ia zǎlogul din mâinile femeii. Dar n-a mai gǎsit-o. 21 Şi a întrebat pe oamenii locului aceluia: ”Unde este femeia cea nǎrǎvitǎ, care şedea la Enaim, la drum?” Iar aceia i-au rǎspuns: „N-a fost aici nici o femeie nǎrǎvitǎ!” 22 S-a întors deci acela la Iuda i şi a zis: „N-am gǎsit-o şi oamenii de acolo mi-au spus cǎ n-a fost acolo nici o femeie nǎrǎvitǎ!” 23 Atunci Iuda a zis: „Sǎ şi le ţinǎ! Numai de nu ne-ar face de batjocurǎ. Iatǎ, eu i-am trimis iedul, dar tu n-ai gǎsit-o.”

24 Dar, cam dupǎ vreo trei luni,i s-a spus lui Iuda: „Tamara, nora ta, a cǎzut în desfrânare şi iatǎ a rǎmas însǎrcinatǎ din desfrânare.” Iar Iuda a zis: „Scoate-ţi-o şi sǎ fie arsǎ!” 25 Dar când o duceau, ea a trimis la socrul sǎu, zicând: ”Eu sunt îngreunatǎ de acela ale cǎruia sunt lucrurile acestea.” Apoi a adǎugat: „Aflǎ al cui este inelul acesta, cingǎtoarea aceasta şi toiagul acesta!” 26 Şi le-a cunoscut Iuda şi a zis: „Tamara este mai dreaptǎ decât mine, pentru cǎ nu am dat-o lui Şela, fiul meu.” Şi n-a mai cunoscut-o pe ea. 27 Iar când era sǎ nascǎ, s-a aflat cǎ are în pântece doi gemeni. 28 În vremea naşterii s-a ivit mâna unuia, iar moaşa a luat şi i-a legat la mânǎ un fir de aţǎ roşie, zicând: „Acesta a ieşit întâi.” 29 Dar acesta şi-a tras mâna înapoi şi îndatǎ a ieşit fratele lui. Şi ea a zis: „Cum ai rupt tu piedica? Ruptura sǎ fie asupra ta!” Şi i-a pus numele Fares. 30 Dupǎ aceea a ieşit şi fratele lui, cu firul de aţǎ roşie la mânǎ, şi i s-a pus numle Zara.

Început