headerwavessmall

Judecata

“Cât despre laşi, necredincioşi, depravaţi, criminali, necaşti, vrăjitori, închinători la idoli şi înşelători de tot felul, locul lor e în focul veşnic de sulf care e a doua moarte”. Apoc 21:8

Definiţia cuvintelor de mai sus din dicţionarul Webster merită revizuire şi reflecţie.

Laş:”persoană căreia îi lipseşte curajul de a se întâlni cu pericolul sau dificultatea”.

Necredincios: « persoană care nu-şi respectă promisiunile, jurămintele, credinţa sau îndatoririle ».

Depravat: “corupt, pervertit, imoral”.

Necast: “a nu fi cast”.

Cast: “a nu avea relaţii sexuale înaintea căsătoriei sau relaţii extraconjugale”.

Vrăjitor: « persoană ce practică vrăjitoria ». Vrăjitorii adesea folosesc poţiuni (« băuturi care se presupun a avea puteri magice sau otrăvitoare »). Cuvântul grecesc din pasajul de mai sus din Apocalipsă e « pharmakeia ». De aici avem cvântul farmacie (« arta de a prepara medicamente »). Unii crecetători biblici consideră că pasajul se referă aici la cei care fac otrăvuri (droguri) pentru a opri evoluţia sarcinii, o practică destul de comună în vremurile vechi.

Închinător la idoli (idolatru): « persoană care se închină idolilor, un admirator excesiv de devotat ».

Înşelător: « persoană care te face să crezi ceea ce este fals sau nu crede ce e adevărat ».

Este evident că fiecare din răurile mai sus menţionate joacă un rol direct în menţinerea şi perpetuarea « culturii morţii » din zilele noastre. Deci, nu este greu să vedem dreptatea judecăţii lui Dumnezeu.

Există două judecăţi ce vor avea loc. Prima are loc când murim. Vom merge în rai, iad sau purgatoriu. Aceasta e judecata preliminară. Apoi, mai târziu, când Cristos se va întoarce în glorie, toţi vor fi înviaţi din morţi şi vor primi trupuri. Va avea loc judecata de pe urmă. Cei care-au făcut binele vor primi viaţa veşnică, iar condamnaţii vor experimenta a II-a moarte – la care se referă pasajul de mai sus.