headerwaves

عربي 中国 English Español Français Português Русский Việt Ngữ

Planul lui Dumnezeu
pentru Viaţǎ

Planuri iubitoare

Scripturile reveleazǎ cǎ atunci când Dumnezeu a alcǎtuit un plan pentru viaţǎ, l-a stabilit plin de iubire şi grijǎ.18_weeks_ro

În Ier 1:5 Dumnezeu spune: „Înainte de a te fi zǎmislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit şi te-am rânduit proroc pentru popoare.” Aceastǎ afirmaţie este puţin surprinzǎtoare. Dumnezeu îl cunoştea pe Ieremia înainte ca acesta sǎ se nascǎ. Înseamnǎ cǎ Dumnezeu ne cunoaşte pe toţi înainte de a ne naşte.

Planul lui Dumnezeu plin de iubire şi grijǎ este confirmat şi de Rom 8:29-30 unde Sf. Paul spune: „Cǎci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a şi hotǎrât sǎ fie asemenea chipului Fiului Sǎu, ca El sǎ fie întâi nǎscut între mulţi fraţi.” Aceeaşi noţiune de precunoaştere este revelatǎ şi în scrisoarea Sf. Paul cǎtre Efeseni 1:3-4: „Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatǎl Domnului nostru Isus Cristos, Cel ce, întru Cristos, ne-a binecuvântat pe noi, în ceruri, cu toatǎ binecuvântarea duhovniceascǎ; precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea lumii, ca sǎ fim sfinţi şi fǎrǎ de prihanǎ înaintea Lui.” Dragostea cere un plan avansat. Planul lui Dumnezeu pentru viaţǎ a început înainte sǎ fie creatǎ lumea.

La început

Începutul realizǎrii planului lui Dumnezeu pentru viaţǎ este revelat în cartea Genezei. Când citim aceastǎ carte, recunoaştem elementele spirituale care ne sunt transmise de mesaj. Adam reprezintǎ bǎrbatul. Eva reprezintǎ femeia. Dumnezeu a creat omul dupǎ asemǎnarea Sa: Gen 1:27. Omul are nişte capacitǎţi uimitoare: de a crea, de a avea simţul dreptǎţii, de a interveni, de a salva, de a arǎta milǎ, de a ierta – numai acestea îl plaseazǎ mai presus de animale poate chiar şi de îngeri. Omul este, surprinzǎtor, aproape dumnezeiesc. Mai mult, are capacitatea de a avea o relaţie cu Dumnezeu, de a-l primi pe Duhul Sfânt – Dumnezeu însuşi. În cele din urmǎ omul este destinat nemuririi. Nu este nimic mai asemǎnǎtor cu Dumnezeu decât sǎ fii nemuritor!Prima poruncǎ în Biblie este sǎ fiţi rodnici şi sǎ vǎ înmulţiţi. Aceasta este urmatǎ îndeaproape de porunca: „Umpleţi pǎmântul şi supuneţi-l.” – Gen 1:28. Acestea sunt elemente extrem de importante ale planului lui Dumnezeu pentru viaţǎ, care primesc înţelesuri proaspete în lumea de astǎzi. Pǎmântul nu este încǎ „umplut” şi „stǎpânit.” Sunt multe resurse şi este mult pǎmânt nefolosit. Planul lui Dumnezeu pentru viaţǎ şi poruncile aferente sunt încǎ valide.

Castitatea

Importanţa castitǎţii ca parte a planului lui Dumnezeu pentru viaţǎ este conţinutǎ într-una din cele zece porunci: „Sǎ nu comiţi adulter” – Ex 20. Lev 18 este dedicat în întregime diferitelor observaţii asupra sfinţeniei puterilor procreative. Bǎrbaţilor li s-a poruncit sǎ nu aibǎ relaţii sexuale cu mamele, cu soacrele, cu soţia vecinului sau cu un alt bǎrbat. Bǎrbaţilor şi femeilor li s-a poruncit, de asemenea, sǎ nu aibǎ relaţii sexuale nici cu animalele. Toate aceste spurcǎciuni sunt groaznice. Dumnezeu a poruncit de fapt ca toţi oamenii sǎ fie caşti: cei necǎsǎtoriţi, cei cǎsǎtoriţi şi vǎduvele.

Cǎsǎtoria

Numai cǎsǎtoria cu un partener furnizeazǎ mediul de iubire şi siguranţǎ care sprijinǎ procreaţia şi planul lui Dumnezeu pentru viaţǎ. Planul iubitor de procreere al lui Dumnezeu reprezintǎ o relaţie reciprocǎ cu noi în mǎsura în care respectǎm porunca lui de a fi caşti, rodnici şi sǎ ne înmulţim, sǎ umplem pǎmântul şi sǎ-l supunem. Prin cǎsǎtorie procreǎm fiinţe umane pe care Dumnezeu le-a cunoscut înainte de întemeierea pǎmântului. Castitatea şi cǎsǎtoria colaboreazǎ la promovarea fertilitǎţii.

Copiii lui Dumnezeu

Planul lui Dumnezeu devine şi mai mare: oamenii, prin Isus Cristos, devin fiii Sǎi. Plini de Duhul Sfânt, ei pot îndeplini cererea de castitate şi procreere generoasǎ. Se înmulţesc cu bucurie. De asemenea, oamenii au o mulţime de talente pentru a îndeplini planul lui Dumnezeu de a supune pǎmântul. Existǎ muncitori, ingineri, fermieri, doctori, avocaţi, meşteşugari, oameni de şiinţǎ şi oameni cu multe talente şi convingeri, toţi concepuţi şi creaţi de Dumnezeu. Oamenii se bucurǎ şi sunt mândrii de a îndeplini planul lui Dumnezeu de a supune pǎmântul şi de a fi una cu El.

Sodomia şi contracepţia condamnate

Destul de devreme în istoria salvǎrii, lecţii importante au trebuit învǎţate. Multi sunt familiari cu istoria Sodomei şi a Gomorei – Gen 19. Oraşele au fost distruse de Dumnezeu ca un testament etern pentru rǎutǎţile comise, în special sodomia, care este o deviaţie gravǎ de la planul lui Dumnezeu pentru viaţǎ. În relatarea despre Onan (Gen 38), relatare care nu este prea bine cunoscutǎ şi înţeleasǎ, o altǎ lecţie importantǎ despre procreere a trebuit predatǎ . Onan era unul dintre cei trei fii ai lui Iuda. Primul fiu a fǎcut rǎu în faţa lui Dumnezeu şi a fost omorât. Nu ni se spune motivul. Sub legea leviratului din acele timpuri, lui Onan i s-a cerut sǎ se cǎsǎtoreascǎ cu vǎduva fratelui sǎu, Tamar, ca sa procreeze urmaşi în numele fratelui sǎu. Onan s-a cǎsǎtorit cu ea, dar la sfârşitul actului sexual îşi vǎrsa sǎmânţa pe pǎmânt. În termeni medicali, acest lucru se numeşte „coitus interruptus”. Mai comun, se numeşte „retragere” şi este o formǎ de contracepţie. Onan fǎcea aceasta pentru cǎ nu voia sǎ aibǎ urmaşi în numele fratelui sǎu. Dumnezeu l-a omorât. Este clar cǎ Dumnezeu a fǎcut acest lucru pentru cǎ dezbrǎcase cǎsǎtoria de scopul ei procreativ. Tamar, mai târziu, a avut relaţii sexuale ilicite cu socrul sǎu. Ea a dat naştere la gemeni. În ciuda pǎcatelor lor, nici ea, nici gemenii n-au fost omorâţi. Numai Onan a fost omorât ca un testament etern al dezbǎcrǎrii cǎsǎtoriei de scopul ei procreativ. Onan n-a fost omorât pentru cǎ n-a vrut sǎ se cǎsǎtoreascǎ cu Tamar. Pedeapsa pentru cǎ nu s-a cǎsǎtorit cu Tamar (vezi Deut 25) nu era moartea. Dacǎ ar fi ales sǎ nu se cǎsǎtoreascǎ cu Tamar, ea şi-ar fi putut scoate sandaua şi sǎ-i scuipe în faţǎ umilindu-l. Aceasta ar fi fost prea puţin pentru a fi pedepsit cu moartea. Onan a fost omorât pentru cǎ acţiunea lui de contracepţie a avut efecte şi consecinţe care ajungeau departe. Acţiunea lui ataca planul lui Dumnezeu pentru viaţǎ. Trebuiau sǎ se nascǎ copii ce n-au fost nǎscuţi. Vedem din aceastǎ relatare cum contracepţia zǎdǎrniceşte planul lui Dumnezeu pentru viaţǎ şi cǎ Dumnezeu respinge contracepţia. El spune: „ Planul de viaţǎ şi de creaţie este al meu.”

Copiii sunt o binecuvântare

Copiii sunt o binecuvântare; sunt inocenţi şi fericiţi. Ei îşi îmbogǎţesc pǎrinţii fǎcându-i mai puţin egoişti. Copiii devin inventatori adulţi care rezolvǎ problemele lumii. Copiii devin apostoli adulţi care proclamǎ Cuvântul. Populaţiile mari cresc standardul de trai prin furnizarea unei largi varietǎţi de bunuri şi servicii. De asemenea, aceste servicii sunt furnizate la un preţ mai mic pe persoanǎ. De exemplu, un oraş mic cu o populaţie de 1000 de locuitori nu-şi poate permite propria canalizare. E nevoie de cel puţin 100 000 de oameni. E nevoie de populaţii mari ca sǎ susţinǎ o industrie a telefoniei ori a automobilelor. Statele Unite sunt a treia ţarǎ ca populaţie de pe glob, dupǎ China şi India. Populaţia şi piaţa liberǎ o fac prosperǎ. Copiii cresc şi creeazǎ prosperitate!

Când se va opri planul?

Nu ştim noi asta. Pǎmântul are 6 miliarde de oameni. Bazat pe procentul suprafeţei pǎmântului folosit actualmente pentru oraşe şi ferme (11%), putem spune cǎ mai au loc încǎ 60 de miliarde. Deci, nu suntem deloc aproape de a umple şi de a supune pǎmântul. Planul lui Dumnezeu pentru viaţǎ este unul plin de iubire şi El poate sǎ-l direcţioneze spre beneficiul şi bucuria noastrǎ maximǎ. Lǎudat fie Domnul!

Început

Rebeliunea umanităţii